Sosyal sorumluluk projeleri, bir bireyin, kurumun veya topluluğun, toplumun genel iyiliği için bir katkıda bulunmayı amaçlayan çeşitli faaliyetleri içeren girişimlerdir. Bu projeler genellikle çevresel sürdürülebilirlik, eğitim, sağlık, yoksullukla mücadele, toplumsal adalet, insan hakları gibi geniş bir yelpazede konuları kapsar.